لوازم جانبی کفش

این محصول با چسبیدن به زیره کفش که بر روی محصول چسب هم تعبیه شده، باعث افزایش اصطکاک و عدم لغزش کفش در محیط هایی مثل سرامیک خواهد شد.

3 محصول